Agile communicatie

Communicatie is een wendbaar vak. Je moet samenwerken, je stakeholders betrekken en doelgericht en tastbaar resultaat leveren. Ontdek hoe agile werkt voor jouw team, afdeling of project.

Neem contact op

Training agile scrum voor communicatie

Wendbaar werken voor een wendbaar vak

Agile scrum werken helpt communicatieprofessionals en hun organisatie om de berg werk in beeld te brengen, prioriteiten te stellen, stakeholders te betrekken, resultaten te boeken en tijdig te evalueren en bij te stellen.

Vital Agile traint en coacht communicatieteams om agile scrum werkwijzen in te zetten op een manier die past bij hun organisatie.

Agile communiceren in verschillende contexten

De eisen en reikwijdte van het communicatievak veranderen. Organisaties moeten al communiceren voor het product er ligt. Communicatie wordt steeds vroeger in het proces betrokken. Enerzijds is die communicatie een basisproces en een competentie van iedereen. Anderzijds is communicatie een vakgebied van sommigen. Bij beide hebben communicatieprofessionals een rol. Hoe doe je dat op een agile manier?

Vital Agile traint en coacht jou en je team, afdeling en/of organisatie om optimaal agile te werken binnen de wensen en grenzen van jouw communicatiecontext.

Afdeling goes agile

Strategisch Communicatie Frame

Een agile communicatiestrategie op één A4

‘Methode voor agile strategieontwikkeling’ is de ondertitel van de herziene druk van het Strategisch Communicatie Frame van Betteke van Ruler en Frank Korver. Want bij wendbare organisaties hoort een wendbare (communicatie)strategie. Het Strategisch Communicatie Frame is een prachtig business canvas, dat zich perfect leent voor doelgerichte, transparante, evaluatieve samenwerking.

Vital Agile helpt jou en je team bij het agile vormgeven, operationaliseren en evalueren van het frame: jouw strategie op één A4. 

Prioriteren kun je leren

Deadlines, hoge eisen aan de output, brandjes blussen, collega’s helpen… Het is de dagelijkse werkelijkheid van de communicatieprofessional. Hoe houd je daarbij zicht op je prioriteiten. En hoe zeg je ‘nee’ tegen al die andere dingen? Tegen jezelf en je collega’s?

Vital Agile helpt je om door je berg werk weer het bos te zien. Prioriteiten te stellen, dingen af te maken, doelgericht samen te werken. Dat soort dingen…

‘Nee’ zeggen is ook goede communicatie

Interactie. Dus.

Interactie is de eerste agile waarde!

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools. Dat is de eerste waarde uit het Agile Manifest. Agile is mensenwerk.

Daarom hoort ‘even bellen’ of ‘langsgaan als je in de buurt bent’ tot de vaste werkwijze van Vital Agile. Contact houden, vragen stellen, nieuwe dingen uitproberen. Dat doen we samen. 

Laten we samenwerken!

Vital Agile is gespecialiseerd in agile scrum werken in communicatie.